AKTUALNOŚCI

Superada

W imieniu Fundacji Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańki zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki III sektora na spotkanie w ramach projektu Superada, czyli kampanii na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która

zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnych społeczności.

Celem spotkania jest przede wszystkim poznanie i ocena kondycji III sektora w mieście oraz zaznajomienie uczestników z tematem lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego. Będzie to również doskonała okazja do wymiany spostrzeżeń i uwag na temat działalności organizacji pozarządowych na terenie Miasto Bytom oraz zacieśniania kontaktu między ich przedstawicielami.

Skip to content