Stowarzyszenie Manuffaktura – działamy od 2019  roku na terenie Bytomia i zajmujemy się w szczególności animowaniem społeczności lokalnej, organizacją wydarzeń kulturalnych i społecznych skierowanych do mieszkańców_nek naszego miasta. Głównym założeniem naszej działalności jest integracja poprzez działania podkreślające niezwykły potencjał miejski Bytomia oraz wspomaganie budowy społeczeństwa obywatelskiego między innymi poprzez uwrażliwianie na kulturę i sztukę.

Współpracujemy z grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami miejskimi, czynnie angażując się w działania lokalne oraz organizując wydarzenia aktywnie włączające mieszkańców_nki miasta i regionu w działania kulturalne.

lokal w Bytomiu współprowadzimy od 2020 r. W tym samym roku zrealizowaliśmy konkurs regrantingowy “lokalne działania”. Nasza pozostała przykładowa działalność:

 • Organizacja i produkcja  trzydniowego festiwalu “rys/opis miasta” skupionego wokół tematyki identyfikacji wizualnej oraz estetyki miejskiej, obejmującego wernisaż, wystawę, cykl warsztatów oraz panel dyskusyjny. 
 • Organizacja i produkcja happeningu #parkowelove w ramach projektu “Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 osób, w tym mieszkańców_nek zarówno miasta Bytom, jak i miast ościennych. 
 • Współorganizowanie wspólnie z Fundacją Inqubator Teatralny trzech edycji nowatorskiego wydarzenia “Prezentuj się! Bytomskie NGO”, integrujących lokalne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby zaangażowane w działania na rzecz miasta.
 • Przygotowanie instalacji artystycznej oraz opracowanie koncepcji merytorycznej stanowiska “Mit o pegazie” na potrzeby gry miejskiej, odbywającej się w ramach wydarzenia “Noc spadających gwiazd” organizowanego przez Chorzowie Centrum Kultury we współpracy z Planetarium Śląskim oraz Stowarzyszeniem Majstersztyk z Katowic. 
 • Przygotowanie merytoryczne oraz koordynacja i przeprowadzenie warsztatów podczas dwóch edycji wydarzenia “Bytomski Kwietnik” organizowanego przez Stowarzyszenie Piękna Strona Miasta w 2019 i 2020 roku.
 • Współorganizowanie oddolnych inicjatyw “Odkryj to”, aktywizujących mieszkańców_nki do wspólnego dbania o przestrzeń miasta wraz z organizacjami: Bytomski Klub Samorządowy, Piękna Strona Miasta, Stowarzyszenie Jarmark Kultury, grupa Bytom – był i jest piękny, MDM Miasto dla Mieszkańców.
 • Udział w akcji “Posprzątajmy Bytom wiosną – #TrashChallenge”.
 • Współorganizacja merytoryczna i koordynacyjna dwóch edycji Forum NGO Bytom w 2019 r. oraz jednej w 2020 r., a w tym również opracowanie koncepcyjne struktury sieci bytomskich NGO (tzw. Karta Zasad Bytomskiego Forum NGO).Fundacja Inqubator Teatralny – nasza działalność rozpoczęła się w 2012 roku i przez lata opierała się na tworzeniu platformy internetowej skierowanej do nieinstytucjonalnych teatrów. Jej podstawowym zadaniem jest wsparcie nieformalnych grup artystycznych oraz sieciowanie twórców ze sobą. Od 2018 roku Inqubator Teatralny jest zarejestrowany jako Fundacja z siedzibą w Bytomiu.

Swoje działania kierujemy do mieszkańców_nek Bytomia w taki sposób, by skorzystać z nich mogły osoby, które na co dzień nie mają swobodnego dostępu do wydarzeń kulturalnych. Staramy się wychodzić z naszymi projektami w przestrzeń miasta, pokazywać, że teatr nie jest tylko miejscem, a przede wszystkim działaniem.

lokal w Bytomiu współprowadzimy od 2020 r. W tym samym roku zrealizowaliśmy konkurs regrantingowy “lokalne działania”.

Większość organizowanych przez nas wydarzeń odbywa się pod szyldem cyklu Tu_Teatr. Cykl miał już wiele odsłon, m.in.:

 • Tu_Teatr_Park: pokazy dwóch spektakli dla przeszło 80 osób. Jeden pokaz odbył się w Śródmieściu, drugi w dzielnicy Karb. Zadanie finansowane było z budżetu Gminy Bytom.  
 • Tu_Teatr_Centrum: pokaz spektaklu oraz warsztaty dla dzieci będących pod opieką świetlicy środowiskowej działającej przy parafii św. Jacka w Bytomiu. Udział w działaniu wzięło około 30 dzieci.
 • Tu_Teatr_ Bytom_Rozbark: warsztaty teatralne i fotograficzne oparte na poznaniu historii dzielnicy Bytomia – Rozbark. Działanie zakończyło się pokazem teatralnym oraz wystawą zdjęć. W ramach projektu opracowano również miniaturowy przewodnik po dzielnicy, który został wydany w 1000 egzemplarzy oraz jest dostępny w sieci. Partnerem projektu był Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. Projekt był finansowany przez MKiDN w ramach priorytetu „Koalicje dla Niepodległej”. W działaniu wzięło udział 30 uczestników i uczestniczek, finał projektu zobaczyło około 150 osób.
 • Tu_Teatr_Spotkanie_Sąsiedzkie: warsztaty teatralne oraz pokaz spektaklu zorganizowane na dużym osiedlu domów jednorodzinnych. Wydarzenie odbywało się w udostępnionym przez właścicieli jednego z domów ogrodzie. Mieszkańcy osiedla partycypowali w przygotowaniu wydarzenia, co miało wymiar integracyjny. Wydarzenie miało charakter familijny, zaprezentowano spektakl z elementami sztuki cyrkowej oraz zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe ze sztuki cyrkowej. W projekcie wzięło udział około 70 osób.
 • Tu_Teatr_Piknik: projekt zrealizowano w 2020 roku i opierał się na prezentacji spektakli w zielonych przestrzeniach miejskich. Działanie dofinansowane jest ze środków gminy Bytom.

Współtworzyliśmy również trzy edycje cyklu Prezentuj się! Bytomskie NGO., który inicjuje sieciowanie się miejskich organizacji pozarządowych i społeczników. Jedna z edycji była poświęcona prezentacji projektów miejskiego budżetu obywatelskiego.

Posiadamy doświadczenie w zakresie koordynacji działań, promocji wydarzeń i ich programowania, które zdobyliśmy pracując między innymi przy:

 • REAKTOR Katowice (Działania towarzyszące Festiwalowi Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w latach 2013-2016, programowanie i koordynowanie całego projektu).
 • Teatr Dzielnicowy – autorski projekt polegający na organizacji spektakli w przestrzeniach miejskich katowickich dzielnic.
 • Produkcja spektakli Witom_Żegnom w reżyserii Remigiusza Brzyka i December Palast w reżyserii Jacka Jabrzyka.
 • Współtworzenie razem z Fundacją Szafa Gra koncepcji Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru i koordynacja promocji działania. Obecnie program działa pod szyldem Laboratorium Pedagogiki Teatru  przy Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.
 • Praca koncepcyjna i promocyjna przy działaniu Objazdowy Dom Kultury w Mikołowie – Bujakowie.
 • Współpraca przy produkcji i promocji spektaklu BABY w reżyserii Iwony Woźniak.
 • Organizacja trzech edycji Przeglądu Etiud Studentów Wydziału Teatru Tańca PWST – PORUSZENIE.

Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Bytom.

Skip to content