Masz pomysł na lokalne działanie? Chcesz zmienić coś w swojej najbliższej okolicy lub zorganizować wydarzenie? W konkursie na mikrodotacje – lokalne działania – możesz aplikować po środki!

Czym jest regranting – lokalne działania?

Zgłaszane projekty dzielą się na dwa rodzaje działańspołeczne (np. aktywizujące wydarzenia lokalne, integracyjne spotkania sąsiedzkie) oraz inwestycyjne (m.in. mała architektura, drobne remonty, materiały do nieiwlekich prac remontowych, urządzanie zieleni, podwórek). Na działania społeczne maksymalna kwota dotacji to 2500 zł, natomiast na działania inwestycyjne można przeznaczyć do 5000 zł. Żeby złożyć wniosek w regrantingu nie trzeba mieć finansowego wkładu własnego.

Pamiętaj! Projekty – zgodnie z założeniami – muszą dziać się na terenie rewitalizowanym! Sprawdź na mapie, o których terenach mowa.

Jak wziąć udział?

Żeby aplikować po środki, należy wypełnić formularz, odpowiadając na wszystkie pytania. Formularz zgłoszeniowy zawiera podstawowe informacje – nazwa działania, ogólny opis, cele oraz uproszczony budżet projektu. 

Wnioski należy składać drogą mailową na adres lokal.wbytomiu@gmail.com, w formacie PDF, w temacie wiadomości wpisując “WNIOSEK W KONKURSIE LOKALNE DZIAŁANIA + TYTUŁ PROJEKTU”, najpóźniej do godz. 23.59 w dniu 31.05.2021 r.

Kto może aplikować po środki?

W lokalnych działaniach, czyli regrantingu, udział wziąć mogą organizacje pozarządowe z siedzibą lub oddziałem w Bytomiu oraz grupy nieformalne, czyli nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, mieszkające na terenie Bytomia. Grupa nieformalna musi posiadać swojego Patrona, czyli organizację pozarządową z siedzibą lub oddziałem w Bytomiu. Jedna organizacja pozarządowa może złożyć maksymalnie 5 wniosków.

Harmonogram:

31.05 Termin składania wniosków

11.06  Ogłoszenie wyników 

31.10 Zakończenie realizacji projektu

30.11 Termin złożenia sprawozdania

Jeśli pula środków – 80 tys. zł – nie zostanie rozdysponowana, 5 lipca ogłoszony zostanie drugi nabór wniosków, które będzie trwać do 26 lipca.

Do pobrania:

Masz pytania?

Aby ułatwić Wam pracę nad wnioskami i odpowiedzieć na wszystkie pytania, uruchomiliśmy specjalny zdalny punkt informacyjny. Wystarczy wypełnić krótki formularz, żeby skontaktował się z Wami nasz ekspert.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Operatorem konkursu wyłonionym w otwartym konkursie ofert jest kolektyw organizacji pozarządowych z Bytomia: Stowarzyszenie Manuffaktura i Fundacja Inqubator Teatralny, organizacje prowadzą razem lokal w Bytomiu. 

Organizatorem konkursu na mikrodotacje w ramach Bytomskiego Funduszu Regrantingowego jest Miasto Bytom. Konkurs organizowany jest w celu utrzymania trwałości projektu pn. „Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Bytomia. Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych”.

Skip to content