Wyniki naboru 2024

Bardzo dziękujemy za wszystkie przesłane wnioski. Poniżej prezentujemy listę projektów, które otrzymały dotację w tegorocznej edycji programu lokalne działania oraz listę projektów rezerwowych.

Wyniki 2024

Masz pomysł na lokalne działanie? Chcesz zmienić coś w swojej najbliższej okolicy lub zorganizować wydarzenie? W konkursie na mikrodotacje – lokalne działania – możesz aplikować po środki!

Czym jest regranting – lokalne działania?

Zgłaszane projekty dzielą się na dwa rodzaje działańspołeczne (np. wydarzenia lokalne, integracyjne spotkania sąsiedzkie) oraz inwestycyjne (m.in. mała architektura, drobne remonty, materiały do niewielkich prac remontowych, urządzanie podwórek, nasadzenia). Na działania społeczne maksymalna kwota dotacji to 2500 zł, natomiast na działania inwestycyjne można przeznaczyć do 5000 zł. Żeby złożyć wniosek w regrantingu nie trzeba mieć finansowego wkładu własnego.

Pamiętaj! Projekty – zgodnie z założeniami – muszą dziać się na terenie rewitalizowanym! Sprawdź na mapie, o których terenach mowa.

Jak wziąć udział?

Wnioski o przyznanie mikrodotacji na projekt należy składać przy użyciu elektronicznego formularza.

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT

Żeby aplikować po środki, należy wypełnić formularz, odpowiadając na wszystkie pytania. Formularz wniosku zawiera podstawowe informacje – tytuł projektu, ogólny opis, cele oraz uproszczony budżet projektu. 

Aby złożyć wniosek w terminie, należy – po wypełnieniu elektronicznego formularza – kliknąć przycisk “Prześlij” najpóźniej do 21 marca 2024 r., do godziny 23.59. Jeśli jednak chcecie, żebyśmy sprawdzili Wasz wniosek formalnie i wskazali ewentualne błędy do poprawy to prześlijcie go najpóźniej do 15 marca 2024 r., do godziny 23.59.

Kto może aplikować po środki?

W lokalnych działaniach, czyli regrantingu, udział wziąć mogą organizacje pozarządowe z siedzibą lub oddziałem w Bytomiu oraz grupy nieformalne (czyli nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, mieszkające na terenie Bytomia). Grupa nieformalna musi posiadać swojego Patrona, czyli organizację pozarządową z siedzibą lub oddziałem w Bytomiu. Jedna organizacja pozarządowa może złożyć maksymalnie 5 wniosków.

Harmonogram:

15.03.2024 r. Termin składania wniosków uprawniający do wniesienia poprawek w przypadku błędów formalnych.

21.03.2024 r. Ostateczny termin składania wniosków.

05.04.2024 r. Ogłoszenie wyników.

31.10.2024 r. Zakończenie realizacji projektu.

30.11.2024 r. Termin złożenia sprawozdania.

Jeśli pula środków – 80 tys. zł – nie zostanie rozdysponowana w pierwszym naborze wniosków, ogłoszony zostanie kolejny nabór.

Co nowego w piątej edycji regrantingu?

Kolejna edycja konkursu niesie za sobą kilka istotnych zmian w Regulaminie konkursu. Na poniższych slajdach znajdują się skrótowe informacje o wprowadzonych modyfikacjach wraz ze wskazaniem konkretnych punktów Regulaminu. Warto zapoznać się aktualnymi zasadami.

Do pobrania:

Masz pytania?

Aby ułatwić Wam pracę nad wnioskami i odpowiedzieć na wszystkie pytania, uruchomiliśmy specjalny zdalny punkt informacyjny. Wystarczy wypełnić krótki formularz, żeby skontaktował się z Wami nasz ekspert.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Operatorem konkursu wyłonionym w otwartym konkursie ofert jest kolektyw organizacji pozarządowych z Bytomia: Stowarzyszenie Manuffaktura i Fundacja Inqubator Teatralny, organizacje prowadzą razem lokal w Bytomiu. 

Organizatorem konkursu na mikrodotacje w ramach Bytomskiego Funduszu Regrantingowego jest Miasto Bytom. Konkurs organizowany jest w celu utrzymania trwałości projektu pn. „Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Bytomia. Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych”.

Skip to content