AKTUALNOŚCI

OWES SRW – Nabór pomysłów

OWES SWR ogłasza nowy nabór pomysłów dla przedsiębiorstw społecznych.

  • Możecie otrzymać wsparcie w tworzeniu miejsc pracy dla tzw. osób defaworyzowanych (np. bezrobotnych lub z niepełnosprawnością).
  • Czeka wsparcie finansowe na start – max. 25 000 na miejsce pracy.
  • Dodatkowo otrzymacie podstawowe wsparcie pomostowe – 2 000 zł na osobę bezrobotną lub z niepełnosprawnością co miesiąc przez pierwsze 6 miesięcy.
  • Dostępne będzie także wsparcie merytoryczne – m.in. szkolenia branżowe dla pracowników, doradztwo biznesowe, księgowe i prawne.

    Szczegóły: https://tiny.pl/9xqvc
    Telefon: 32 376 75 65
    Mail: owes@srw.pl
Skip to content