AKTUALNOŚCI

Fajer w Bytomiu 2023 za nami

Razem z Wami i dzięki Wam ponownie zrobiliśmy prawdziwy Fajer w Bytomiu! 🔥🔥🔥

Dziękujemy wszystkim organizacjom, które swoją pracą, warsztatami, występami i prezentacjami zbudowały program tego wydarzenia. NGO mają moc!

Wydarzenie udało się także dzięki nieocenionej pomocy wielu dobrych osób, instytucji i jednostek. Dziękujemy:

– Prezydentowi Mariusz Wołosz oraz zastępcy prezydenta Adam Fras za wsparcie, otwartość i przychylność dla naszych pomysłów.

Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Bytomiu. Panu dyrektorowi i panu portierowi za życzliwość i udostępnienie wyposażenia!

– Pracownikom i pracowniczkom Urzędu Miasto Bytom, MZDiM-owi oraz członkom i członkiniom Bytomska Rada Działalności Pożytku Publicznego za wkład w przygotowanie imprezy. Szczególnie gorąco dziękujemy Grażyna Bujnicka-Moździerz za… wszystko! ❤️

– Wydziałowi Kultury z Krystyna Jankowiak na czele i całej ekipie Biura Organizacji Pozarządowych pod przewodnictwem Beaty Michel.

Teatr ROZBARK za sprzęt oraz niewiarygodnie utalentowanemu Szymonowi, który ten sprzęt obsługiwał, czuwając nad najlepszą jakością występów.

BECEK Bytomskie Centrum Kultury za wsparcie i gaszenie pożarów.

– Bytomskiej drogówce za elastyczność i pozytywne wsparcie na każdym etapie wydarzenia.

– Straży pożarnej za pomoc… tam, gdzie mogła pomóc.

– Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego za spokojne przeprowadzenie nas przez burze organizacyjne.

– Właścicielom namiotów – Osir Bytom, Zielona Edukacja, Państwowa Straż Pożarna, DPS.

– Za pyszności – zelterPo Drodze Coffee

– Za FAJER! AzisLight Fireshow

I przede wszystkim Wam, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych!

Z Wami w ogień! 😁🔥🔥🔥

Bytomska Rada Seniorów

Bytomski Klub Samorządowy

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Boa Bytomskie Ognisko Artystyczne

Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej

Bytomskie Towarzystwo Szermiercze

Centrum Działalności Podwodnej Nurek

Centrum DZWONI Bytom

Fundacja Dajsobie

Fundacja FEIS

Fundacja Family Center

Fundacja TERAZ MY

Oddział Śląski Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Bytomiu

MasterPeace POLAND

Młodzieżowa Rada Miasta Bytom

Moje pszczoły – Marek Kulawik

Nowe Pokolenie

OSP Sucha Góra

Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej Szansa

Piękna strona miasta

Polski Związek Filatelistów

Polski Związek Niewidomych koło Bytom

PSONI Koło w Bytomiu

Sportowy Klub Taneczny Szkoła Tańca K&S Fit&Dance

Stowarzyszenie Adopcji Serca MAITRI

Stowarzyszenie Bytomskich Pszczelarzy

Stowarzyszenie Kopalnia Aktywności

OARTE – Stowarzyszenie artystyczno gimnastyczne

Stowarzyszenie „Spełniamy Dziecięce Marzenia”

Stowarzyszenie Miłośników Rozbarku

Teatr Off-Road

Towarzystwo Miłośników Bytomia

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców w Bytomiu

Amazonki Bytom

Hufiec ZHP Bytom im hm J Kwietniewskiego

Zapraszamy do całej galerii zdjęć: Facebook

Skip to content