AKTUALNOŚCI

Brydż – nauka dla początkujących

Raz w tygodniu spotykają się u nas brydżyści z Towarzystwa Brydżowego Liberty.

Jesienią tego roku będzie możliwość rozpoczęcia nauki gry w brydża! Towarzystwo Brydżowe „Liberty” z siedzibą w Bytomiu, prowadzi zapisy na naukę brydża sportowego dla uczniów i młodzieży.

Nauka brydża powoduje rozwinięcie szeregu umiejętności, które przydają się w życiu, zdolności matematycznych i koncentracji ,umiejętność analitycznego myślenia, wykorzystanie rachunku prawdopodobieństwa. Uczy kultury, cierpliwości, współpracy z partnerem.

Brydż to gra za pomocą kart, Bill Gates, twórca Microsoftu, który jest zapalonym brydżystą stwierdził „każdy kto jest dobry w brydżu, będzie również dobry w wielu rzeczach.

Nauka będzie się odbywać raz w tygodniu w „Lokalu” w Bytomiu pl. Sobieskiego 3. Dokładne terminy, dzień i godziny zostaną ustalone po zakończeniu zapisów.

Nauka jest dotowana przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, jest bezpłatna. Niezbędna będzie zgoda rodziców na naukę gry oraz zgodę na przyjęcie na członka towarzystwa brydżowego Liberty. Wymagana będzie jedynie składka członkowska – 5 zł miesięcznie.

Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów brydża sportowego posiadających licencją Polskiego Związku Brydża Sportowego.

Nabór prowadzony jest do 15 września w siedzibie lokalu bądź u prowadzących zajęcia telefon 602 525 811 (A. Maszczyszyn) oraz 508 035 118 (K. Śliwoń).

Skip to content